شنبه، 29 اردیبهشت 1403

اهم اقدامات

 
1395/12/21

ثبت طرح تحت عنوان شرکت پتروشیمی همت (سهامی خاص) به شماره 507325 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

 
1396/02/31

تهیه پیش نویس توافقنامه اصولی اولیه مربوط برای فروش گازهای آلاینده حاوی دی اکسید کربن بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پتروشیمی همت

 
1397/01/21

امضاء قرارداد تحویل زمین با شرکت ملی صنایع پتروشیمی (فاز ۱)

 
1397/02/03

امضاء قرارداد انجام توپوگرافی زمین با شرکت مهندسین مشاور زاویه یاب

 
1397/02/04

تحویل زمین فاز 1 طرح

 
1397/02/09

انعقاد قرارداد مطالعات ژئوتکنیک پروژه با شرکت مهندسین مشاور زمیران

 
1397/04/19

انعقاد قرارداد انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)

 
1397/04/19

درخواست تمدید تفاهم نامه خرید خوراک آمونیاک مایع با شرکت توسعه صنعت لاوان به میزان 300 هزار تن در سال

 
1397/05/08

اخذ جواز تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت

 
1397/06/14

امضاء قرارداد خدمات طراحی سیویل، نظارت کارگاهی و عالیه مرتبط با آماده سازی و تسطیح زمین با شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

 
1397/06/30

عقد قرارداد لیسانس با شرکت استامی کربن (STAC) هلند

 
1398/06/30

امضاء تفاهم نامه خرید خوراک آمونیاک مایع با شرکت پتروشیمی پردیس به میزان200 هزار تن در سال

 
1398/06/30

درخواست تمدید تفاهم نامه خرید گاز Co2 با شرکت فرسا شیمی(بین 8/16 تا 9/22 تن در ساعت)

 
1398/06/30

تمدید قرارداد زمین طرح

 
1398/06/30

درخواست تمدید تفاهم نامه ی خرید گاز co2 با شرکت پتروشیمی پارس به میزان 220 تا 245 هزار تن در سال

 
1398/06/30

درخواست تمدیدتفاهم نامه خرید خوراک آمونیاک مایع با شرکت پتروشیمی هنگام

 
1398/07/01

امضا قرارداد خاک برداری ،تسطیح زمین و فنس کشی با شرکت ابنیه فنی تهران اضافه بشود

 
1398/07/09

تمدید موافقت اصولی اولیه اجرای طرح گازهای آلاینده حاوی دی اکسید کربن و تولید اوره از وزارت نفت

 
1398/07/20

تحویل زمین به پیمانکار تسطیح و فنس کشی(ابنیه فنی تهران)

 
1398/07/30

تمدید مجوز فعالیت از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 
1401/09/05

تمدید موافقت اصولی مرحله سوم

 
1401/12/22

تحویل موقت عملیات اجرایی تسطیح زمین, فنس کشیو ساخت دیوار حایل

 
1402/03/01

اخذ مجوز زیست محیطی تا زمان راه اندازی

 
1402/06/31

Reschedule برنامه کلی پروژه

 
1402/07/26

درخواست اخذ مجوز شروع مهندسی پایه از سهامداران

 
1402/12/5

پیگیری اخذ فاینانس از طریق بانک مرکزی, صندوق ملی توسعه, فاینانسورهای خارجی و بانکهای داخلی