شنبه، 29 اردیبهشت 1403

موقعیت جغرافیایی

پتروشیمی همت در زمینی به مساحت حدود 11 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه که از شمال به بزرگراه عسلویه به کنگان، از جنوب به پتروشیمی زاگرس، از شرق به پتروشیمی پردیس و از غرب به پتروشیمی نوری واقع شده است.