شنبه، 29 اردیبهشت 1403

دانش فنی و فرآیند

دیاگرام فرآیند

واحد Granulation

واحد CO2 Purification

گازهای CO2 جمع آوری شده از چهار منبع پارس، پارسیان سپهر، مروارید و فرسا شیمی وارد واحد CO2 Purification می شوند. با استفاده از روش های سولفوزدایی میزان H2S موجود در جریان دی اکسید کربن به 15ppm می رسد و وارد واحد Melt می شود.

واحد Melt

اوره از واکنش آمونیاک و دی اکسیدکربن در دمای 170-185 درجه سانتیگراد و فشار 25/14MPa تولید می شود .

واحد Melt

اين فرآيند براساس اطلاعات شركت صاحب ليسانس (Stamicarbon) طراحي شده است. تولید اوره در سه مرحله با کاهش فشار در هر مرحله تولید می شود. آمونیاک ورودی به واحد توسط پمپ های فشار بالای سانتریفیوژ Melt تا MPa 1/14 فشرده می شوند و وارد راکتور در بخش سنتز واحد Melt می شود.

دی اکسید کربن ورودی به واحد Melt توسط کمپرسور در چندین مرحله فشار آن افزایش می یابد و با فشار 1/14MPa واردstripper و بعد وارد راکتور می شود. در راکتور غلظت اوره تولید شده در بخش سنتز (high pressure section) بیش از 60 درصد وزنی می باشد. محلول اوره با کاهش فشار تا 5/2MPa وارد بخشmedium Pressure می شود و به علت کاهش فشار کربامات تجزیه شده و در این قسمت با تبخیر شدن و کندانس مجدد محلول اوره/ کربامات غلظت اوره بیشتر می شود در ادامه فشار محلول اوره/ کربامات به فشار 5/0MPa رسیده و وارد بخش low Pressure می شود در این قسمت جریان تقریبا عاری از کربامات است و دی اکسید کربن و آمونیاک موجود در محلول در دو مرحله evaporation در فشار زیر اتمسفر ( تقریبا خلا) از محلول خارج شده و به بخش های بالادستی در فرایند بازگردانده می شود. در نهایت مذاب تغليظ شدة اوره (8/99%) به بخش Granulation وارد مي‌گردد.

واحد Granulation

واحد دانه سازی یا Granulation طراحی شركت صاحب ليسانس (Stamicarbon) ؛فرایند fluid bed granulation می باشد . مذاب اوره داخل fluidized bed توسط تعداد زیادی نازل اسپری می شود. جهت جامدسازي و سرد كردن گرانول های اوره، مقداري هوا به بستر دميده مي‌شود. گرانول های سرد شدة اوره توسط يك صفحه چرخان در انتهاي برج جمع آوري و از طريق تسمه نقاله به سرند هدايت مي‌شود. دانه‌هاي ريز، جدا و بازگشت داده مي‌شوند ومحصول توسط تسمه نقاله براي ذخيره سازي حمل مي‌شود و سپس توسط تسمه نقاله به اسکله حمل می شود.