شنبه، 29 اردیبهشت 1403

مدیران سازمان

Image
 • محمد علی سلیمانی
 • سمت: مدیر عامل
 • ایمیل: m.soleymani@hemmatpc.com
 • شماره داخلی: 510
Image
 • حسن ناصری
 • سمت: مدیر اداری
 • ایمیل: h.nasseri@hemmatpc.com
 • شماره داخلی: 310
علی فیاضی
 • علی فیاضی
 • سمت: مدیر پروژه
 • ایمیل: a.fayyazi@hemmatpc.com
 • شماره داخلی: 220
بهزاد زادمجید
 • بهزاد زادمجید
 • سمت: مدیر مالی
 • ایمیل: b.zadmajid@hemmatpc.com
 • شماره داخلی: 320
Image
 • سعید سلیمی
 • سمت: مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
 • ایمیل: s.salimi@hemmatpc.com
 • شماره داخلی: 420
Image
 • وحید آقارضی
 • سمت: مدیر بازرگانی
 • ایمیل: agharazi@hemmatpc.com
 • شماره داخلی: 120