پنجشنبه، 17 آذر 1401

مدیران سازمان

علی فیاضی
 • علی فیاضی
 • سمت: مدیر پروژه و مدیر بازرگانی
 • ایمیل: a.fayyazi@hemmatpc.com
 • شماره داخلی: 120
بهزاد زادمجید
 • بهزاد زادمجید
 • سمت: مدیر مالی
 • ایمیل: b.zadmajid@hemmatpc.com
 • شماره داخلی: 130
Image
 • none
 • سمت: مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
 • ایمیل:
 • شماره داخلی: 140
Image
 • none
 • سمت: مدیر مهندسی
 • ایمیل: @hemmatpc.com
 • شماره داخلی: 150