شنبه، 24 مهر 1400

مدیران سازمان

بهزاد زادمجید
 • بهزاد زادمجید
 • سمت: مدیر مالی
 • ایمیل: b.zadmajid@hemmatpc.com
 • شماره داخلی: 130
عبدالعلی رحمانیان
 • عبدالعلی رحمانیان
 • سمت: مدیر مهندسی
 • ایمیل: a.rahmanian@hemmatpc.com
 • شماره داخلی: 150
علی فیاضی
 • علی فیاضی
 • سمت: مدیر بازرگانی
 • ایمیل: a.fayyazi@hemmatpc.com
 • شماره داخلی: 120
Image
 • none
 • سمت: مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
 • ایمیل:
 • شماره داخلی: 140
Image
 • none
 • سمت: مدیر منابع انسانی
 • ایمیل:
 • شماره داخلی: 110