دوشنبه، 25 تیر 1403

اخبار

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
تاریخ انتشار: 99/07/01
 

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پتروشیمی همت در تاریخ 1399/06/29 برگزار شد

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت پتروشیمی همت، با حضور صد در صدی نمایندگان سهامداران در روز شنبه مورخ 1399/06/29 ساعت 9:30 صبح در محل دفتر شرکت برگزار گردید.

ابتدا آقای مهندس حاج علیان رئیس هیات مدیره ضمن قرائت دستور جلسه و گزارش هیات مدیره، از آقای مهندس دهقان مدیر عامل شرکت درخواست نمودند گزارش مختصری در خصوص اقدامات انجام شده شرکت به مجمع ارائه نمایند.

پس از گزارش مدیر عامل مجمع وارد دستور گردید و حسابهای مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت مورد بررسی و تائید کلیه اعضای مجمع قرار گرفت.

در ادامه ضمن انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل، در خصوص سایر موارد مرتبط نیز تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

خبرهای مرتبط
تصاویر