دوشنبه، 23 فروردین 1400

اخبار

برگزاری جلسه کارگروه فنی مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) طرح پتروشیمی همت در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
تاریخ انتشار: 98/11/12
 

برگزاری جلسه کارگروه فنی مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) طرح پتروشیمی همت در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

برگزاری جلسه کارگروه فنی مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) طرح پتروشیمی همت در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

جلسه کارگروه فنی مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) طرح پتروشیمی همت در تاریخ 98/10/03 در محل سالن جلسات سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس برگزار شد. در این جلسه نمایندگان شرکت پتروشیمی همت اهداف و نیاز ها و مطالعات اثرات محیط زیستی طرح پتروشیمی همت را تشریح نمودند. این مطالعات توسط شرکت مهندسی مشاور پایدار شمالگان انجام پذیرفت.
خوراک اصلی این پتروشیمی، گاز CO2 به ظرفیت 875510 تن در سال است که از طریق خط لوله از خروجی واحد های پالایش پارسیان سپهر، پتروشیمی فرسا شیمی، مروارید و پارس به پتروشیمی همت منتقل می گردد.
همچنین آمونیاک به عنوان خوراک دوم طرح به میزان 676530 تن در سال از طریق خط لوله از  واحد های پتروشیمی های پردیس، هنگام و شرکت توسعه لاوان به پتروشیمی همت منتقل و در مخزن ذخیره سازی می شود. محصول این پتروشیمی نیز اوره به میزان 1888000تن در سال خواهد بود.

خبرهای مرتبط
تصاویر