دوشنبه، 23 فروردین 1400

اخبار

تاریخ انتشار: 99/11/04
 

مصاحبه آقای مهندس ربیعی در خصوص راه اندازی پالایشگاه بید بلند خلیج فارس

آقای مهندس ربیعی با حضور در خبر ساعت 21 شبکه یک سیما، توضیحات مبسوطی در خصوص نحوه ساخت و راه اندازی مگا پروژه بید بلند خلیج فارس ارائه نمودند.


آقای مهندس ربیعی با حضور در خبر ساعت 21 شبکه یک سیما، توضیحات مبسوطی در خصوص نحوه ساخت و راه اندازی مگا پروژه بید بلند خلیج فارس ارائه نمودند.


تلاش غرور آفرین همکاران در مگاپروژه بید بلند خلیج فارس؛نشان افتخاری بود که بر سینه همه سربازان و تلاش گران صنعت پتروشیمی کشور؛نورافشانی کرد.
در روزهای گذشته همه ما به این افتخار بزرگ ؛مباهات کرده و احساس غرور کردیم.
امیدوارم ذخیره عظیم و خیر کثیر حاصل از این تلاش در لحظه لحظه زندگی همه مدیران مجاهد و فداکار این پروژه و همه ما جاری باشد.

مشروح مصاحبه در فایل پیوست می باشد.

خبرهای مرتبط
تصاویر